Gradering av plakater

Gradering av plakater

På denne siden finner man en oversikt over hvordan Serieantikvariatet graderer plakater. Fortrinnsvis så gjelder det filmplakater, men det vil også etter hvert bli tilbudt en rekke andre type plakater. For eksempel, reklame, turist og propaganda plakater.

Filmplakater på Serieantikvariatet blir gradert etter to skalaer.

Den ene internasjonal og den andre Norsk standard. Graderingsskalaene finner man under.

Årsaken til at vi har en Norsk standard er at originale norske filmplakater gjerne er modifisert for norsk bruk. Det har vært naturlig å endre den originale tittelen på plakaten til norsk tittel, og siden vi i Norge i svært få tilfeller trykket egen plakat for norsk bruk, så ble filmplakater sendt fra utlandet i stedet påført norsk tittel. Det er kun i nyere tid at man har sett overgangen til å trykke våre egne, samtidig så har man i større grad latt original tittelen bli brukt.

Plakatene fra utlandet var en kostbar trykksak, som skulle brukes igjen og følge filmrullen fra kino til kino, så det var også naturlig å forsterke plakaten med papir på baksiden for bedre holdbarhet. Det innebærer at den plakaten som man gjerne så henge på utsiden av kinolokalet som reklame for filmen hadde fått påmalt norsk tittel og et distributørstempel, siden det var forskjellig fra original landet. Siden plakaten var ment for gjenbruk(det var også returplikt tilbake til distributør), så kan man trygt si at stort sett alle eldre plakater i Norge kan regnes som sjeldne siden de kom i små opplag. I utlandet har man hatt forskjellig praksis, så i for eksempel Sverige hvor det var ingen returrett, finnes langt flere eksemplarer av originale filmplakater. Årsakene er nok hovedsakelig at Norge var et lite land og velstandsutviklingen kom senere til Norge enn i vårt naboland.

Litt om originale filmplakater

En filmplakat er i utgangspunktet en reklameartikkel ment for å promotere en filmproduksjon. Plakatene har derfor i utgangspunktet ikke blitt laget for samlere, men siden plakaten var en viktig reklameartikkel og det ofte ble brukt dyktige illustratører for å skape et best mulig inntrykk av filmen, så ble det etter hvert også samlere som så verdien av å samle på plakatene. For eksempel, når man tenker på noen berømte filmer, så tenker man gjerne på filmplakaten. For å nevne noen eksempler, bare tenk på Star Wars, Indiana Jones, Haisommer, Flåklypa, Fjols til Fjells, Olsenbanden og James Bond filmer. Alle har ikoniske design som har blitt en del av den moderne populærkulturen.

Originale filmplakater ble dermed sett på som en reklameartikkel og det innebærer at stort sett alle plakater har blitt foldet før de har blitt distribuert. I trykkeprosessen så var siste trinn i trykkeprosessen at plakaten ble foldet i en egen maskin. Først vertikalt en gang, så en-to ganger horisontalt, og til slutt langs den vertikale folden. Det vil si at en original plakat er brettet et sted vertikalt på midten og to-tre ganger horisontalt(topp, midt og bunn). Det innebærer at selv en foldet plakat kan oppnå høyeste gradering, siden det skal i utgangspunktet ikke skal være mulig å finne en plakat som ikke har vært foldet (mer opplysninger om dette i graderingene under). Det er først på midten av 1980-tallet at det ble mer standard å rulle plakaten. De plakatene som har blitt trykket for Norske filmer har jeg sett både foldet og rullet, men dersom man ser eldre plakater som ikke er brettet, så er det sannsynligvis plakater som aldri har blitt brukt, men som har overlevd på lager.

Internasjonal standard (med miniforklaring og cirkapris i prosent)

Int. Kvalitet Fork. Beskrivelse Pris i %
C10 Mint MT Rett fra trykkeriet 125
C9 Near Mint NM Så god som ny 100
C8 Very Fine VF Meget pen plakat 90
C7 Fine FN Pent brukt plakat 70
C6 Very Good VG Gjennomsnittsplakaten 50
C5 Good Plus GP Mellomgradering mellom litt og godt slitt plakat 40
C4 Good GD En godt slitt plakat 30
C3 Fair FAIR En Svært slitt plakat 15
C2 Poor POOR Ødelagt plakat 10
C1 Incomplete INCP Plakat som mangler over en fjerdedel av formatet 0

C10  MINT (MT)

Strøken plakat rett fra trykkeriet    En ekstremt sjelden kvalitetsgrad for alle plakater. Plakaten er "som ny", eller i samme stand som da den ble produsert. En plakat får aldri kvalitetsgrad MINT med mindre den fremstår perfekt! Plakaten viser en utrolig glans med ingen merkbare feil av noe slag. Produksjonsfolder skal ikke ha resultert i noen skade på plakaten av noe slag. Noen ganger kan en plakat ha små folde linjer som skjedde da plakaten ble sendt igjennom folde maskinen. Hvis foldingen da har forårsaket skader i motivet, som da vil resultere i en svak hvit linje, skal elementet graderes til Near Mint.

C9 NEAR MINT (NM)

Tilnærmet «så god som ny» Plakaten kan være i "aldri brukt" tilstand, eller kan ha vært brukt innendørs, men har vært fint bevart etter bruk. Plakaten skal synes å være i uvanlig flott kvalitet. Eldre plakater i denne tilstanden er svært sjeldne. Følgende feil er akseptable i denne karakteren:

 • -Et lite knappenålshull i hvert hjørne, eller maksimalt fire hull.
 • -Små trykktekniske feil.
 • -Veldig svak komprimerings merker (fordypninger) etter å ha blitt hengt opp innendørs.
 • -Svært liten foldslitasje, som ikke påvirker helhetsinntrykket av motivet. Foldlinjene skal ikke være hvite. Fargene fra motivet må være til stede.
Følgende feil er ikke akseptabelt i denne klasse:
 • -Den hvite kantlinjen rundt motivet har blitt trimmet.
 • -Andre bretter, når man ser bort ifra fold linjer oppstått ved produksjonen.
 • -Tape eller tape flekk rester
 • -Mindre hull
 • -Skriblerier på forsiden av plakaten.
 • -Smussflekker
 • -Fuktighetsskader
 • -Solblekings skader
 • -Border chips (små biter borte fra kantene)
 • -Stiftemerker

C8 VERY FINE (VF)

En meget pen plakat Plakaten kan være i "aldri brukt" tilstand, eller kan ha vært brukt innendørs, men har vært fint bevart etter bruk. Hvis en C9 er nesten som nytt, er C8 ikke så «nær perfekt», men fortsatt i veldig flott kvalitet. Plakaten skal fortsatt ha glansen inntakt. Inntil 3 av følgende feil er akseptable i denne karakteren:

 • -Små knappenålshull, opp til totalt 12.
 • -En brett i et hjørne som går inn på motivet, samt små bretter/krøller i den hvite kantlinjen.
 • -Noen små trykktekniske feil som går utover hovedmotivet.
 • -Svært små skader på den norske tittelen (malingen).
 • -Svake bulker/fordypninger.
 • -Svakt farge tap på foldelinjene, men ikke en tydelig hvit slitasjelinje.
 • -En svært liten tape flekk kan være tillatt, men ikke tape rester.
 • -Mindre rifter er tillatt i denne karakteren, men ikke mer en 2 rifter på maks 1 cm inn i hovedmotivet.
 • -Skriving, (blyanten, lys penn) på forsiden av plakaten hvis det er svært lite og på et diskret område. NB! Kun opplysninger i forbindelse med kinovisning.
 • -Skriblerier på baksiden av plakaten som ikke vises igjennom.
 • -Små smussflekker (prikker)
 • -Fukt flekker kan tillates hvis det er en meget liten flekk, som ikke påvirker inntrykket.
 • -En liten kant bit på hovedmotivet kan være borte. Maks 1 cm x 1 cm
 • -Stiftemerker hvis de er veldig små og rene (ikke revet).
Følgende feil er ikke akseptabelt i denne klasse:
 • -Tape
 • -Større knappenålshull
 • -Mye skriblerier, på forsiden av plakaten. Unntaket fra denne regelen er om det har blitt utført på et tomt område på plakaten for å skrive visningstider. Uansett, dette forutsetter at det har blitt skrevet på en ryddig måte.
 • -Skriblerier på baksiden av plakaten som viser igjennom
 • -Store smussflekker
 • -Plakatkanten (de hvite områdene rundt) er trimmet.
 • -Sterk solbleking
 • -Svært store påmonterte merker, som ødelegger for plakatmotivet.
 • -Flere hjørnebiter borte
 • -Solide stiftemerker/rifter

En pent brukt filmplakat. En plakat i denne karakteren har mange av de samme feilene som i C8 klassen, men på grunn av en større ansamling av feil, så kan den ikke bli tildelt en høyere klassifisering. De ovennevnte variablene (fra C8 beskrivelsen) gjelder dermed også for C7. Mens en C8 karakter bare kan ha to eller tre av de ovennevnte feil, kan en C7 kanskje ha inntil 8 av dem. Følgende feil er i tillegg også akseptable i denne klasse om de ikke vesentlig sjenerer helhetsinntrykket:

 • -Plakatkanten (de hvite områdene rundt) er trimmet i større eller mindre grad, men ikke inn på hovedmotivet.
 • -Knappenålshull med svake skader rundt hullene.
 • -Rester etter tape
 • -Skrukker i plakaten
 • -Hull i foldene: Inntil 2 stk med maks lengde 2 cm
 • -Rifter: Inntil 2 stk med maks samlet lenge 4 cm inn i hovedmotivet.
 • -Svakt sol bleket
 • -Skriblerier på baksiden av plakaten kan vise svakt igjennom
 • -Mindre fuktighetsflekker som ikke ødelegger helhetsinntrykket
 • -Svake smussflekker
 • -Svært store (mer enn 10 cm x 10 cm) påmonterte merker.
 • -To hjørnebiter borte

C6 VERY GOOD (VG)

Gjennomsnittsplakaten  Den normalt brukte/slitte plakaten. C6 er graderingen for en plakat i gjennomsnittskvalitet. Med en normal slitasje og mangler som kan forventes av en plakat som har blitt brukt mange ganger. Den mest vanlige graderingen å finne en plakat i. I denne graderingen er de fleste feil lov med mindre de ikke er for grove og de ikke er uforholdsmessig mange.

 • -Flere knappenålshull i hvert hjørne av plakaten er akseptabelt i denne karakteren.
 • -I tillegg kan knappenålshull være plassert hvor som helst på plakaten om det er tilfelle.
 • -Rifter i denne graderingen kan være inntil 5 cm i lengde inn på hovedmotivet, men ikke flere en 4 rifter. Inkludert maks 2 fold rifter inntil 3 cm i lengde.
 • -Bretter er godtatt i alle fire hjørnene og kan påvirke plakatmotivet.
 • -Det er tillatt med mindre skribling med merkepenn på forsiden av plakaten.
 • -Plakater som har blitt foldet kan ha tydelig fold slitasje i denne klasse..
 • -Plakatkantene skal fortsatt ikke være trimmet inn på hovedmotivet.
Følgende feil er akseptable i denne karakteren:
 • -Tallrike, utallige knappenålshull
 • -Tape eller tape flekker rester
 • -Mindre hull
 • -En del smussflekker og solbleking
 • -Større fuktflekker
 • -Stiftemerker

C5 GOOD PLUSS (GP)

Mellomgradering mellom slitt og godt slitt    En plakat i denne karakteren har de samme feilene som i C6 graderingen, men på grunn av en større ansamling av feil så kan ikke plakaten bli tildelt en C6 gradering. De ovennevnte variablene (fra C6 beskrivelsen) gjelder dermed også for C5, men C5 karakteren er ment som en overgangs gradering, mellom slitt og godt slitt.

C4 GOOD (GD)

- En godt slitt plakat. Plakaten har noen eller alle av de følgende feil:

 • -Utallige knappenålshull
 • -Utallige bretter
 • -Mange rifter av alle tenkelige slag
 • -Store bretter i hjørner, så vel som på hovedmotivet.
 • -Skriblerier i stor grad på forsiden og baksiden av plakaten
 • -Svært betydelig foldeslitasje
 • -Folde rifter plassert hvor som helst på plakaten
 • -Alvorlig slitasje i hjørnene og langs kantene.
 • -Inntil to hull fra 2,5 cm til 5 cm i diameter
 • -Mange biter av tape og/eller tape flekk rester
 • -Alvorlig fukt flekker
 • -Alvorlig til moderat falming over de fleste områder av plakaten
 • -Flere tilfeller av papirbiter fra plakaten som har blitt revet bort.
 • -Svært sjenerende merkelapper på plakaten
 • -Plakatkantene kan være trimmet noe inn på hovedmotivet.
 • -Papiret er blitt tørt og skjørt
 • -Plakaten viser alvorlige tegn på slitasje.

C3 FAIR (FA)

En svært slitt plakat. Plakaten har noen eller alle feil som er beskrevet i C4, men i enda større grad.

C2 POOR (PR)

En ødelagt plakat.    Noen eller alle av de følgende feilene er normalt for denne karakteren:

 • -Store biter av plakaten mangler
 • -Bruk av altfor mye tape
 • -Plakaten er gjennomgående fuktskadet
 • -Sterk tilsmussing, dvs. mugg
 • -Solbleket så mye at fargene har forsvunnet
 • -Plakaten kan være splittet langs foldelinjene, som medfører at plakaten kan være i en eller flere deler.
 • -Plakaten er i svært skjør tilstand, som gjør at den kan brekke/falle fra hverandre når du åpner/lukker plakaten. Forsiktig håndtering vil være nødvendig.

C1 INCOMPLETE (INCP)

Plakaten kan ikke regnes som en fullverdig plakat i en samling. Plakater som mangler mer en fjerdedel av formatet blir regnet med i denne graden.

Norsk standard

Gradering for plakater som er tilpasset bruk i Norge (med miniforklaring og cirkapris i prosent)

Kvalitet Fork. Beskrivelse Pris i %
Near Mint NM Så god som ny 100
Very Fine VF Meget pen plakat 90
Fine FN Pent brukt plakat 70
Very Good VG Gjennomsnittsplakaten 50
Good Plus GP Mellomgradering mellom litt og godt slitt plakat 40
Good GD En godt slitt plakat 30
Fair FAIR En Svært slitt plakat 15
Poor POOR Ødelagt plakat 10
Incomplete INCP Plakat som mangler over en fjerdedel av formatet 0

Originale plakater som har blitt distribuert i Norge tar utgangspunkt i den internasjonale standarden men siden den plakatene har blitt tilpasset norsk bruk, så må vi også ta hensyn til følgende når vi gradere en «fornorsket» plakat:

 • - Filmdistributør stempel utført på en fin måte, samt sentrert riktig og diskret.
 • - Norsk tittel påført på en ryddig måte, sentrert riktig og med et naturlig fargevalg.
 • - Baksiden har fått påmontert papirstøtte på riktig vis uten at helhetsinntrykket av motivet har blitt forringet på noe vis. Ved påmontert papirstøtte på baksiden godtas inntil 5 mm trimming av hvit kantlinje rundt plakatmotivet for toppkvalitet.
 • - Påmonterte merker i forbindelse med norsk visning, som norsk aldersgrense og fortellerstemmer.